eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.2. Kabina i nadwozie
6.2.4. Podłoga

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna pojazdu na kanale przeglądowym lub na dźwigniku.
UD UP UN
Niepewne mocowanie lub zły stan techniczny podłogi.

Niewystarczająca stabilność.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz