eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.2. Stan ogólny pasów i zapięć

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
a) Brak obowiązkowego pasa bezpieczeństwa lub pas niezamontowany. X
b) Uszkodzenie pasów bezpieczeństwa.

Przecięcie lub oznaki rozciągnięcia pasa.
X

X
c) Pas bezpieczeństwa niezgodny z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
d) Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zapięcia pasa bezpieczeństwa. X
e) Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie zwijacza pasa bezpieczeństwa. X
f) Brak miejsc kotwiczenia pasów. X
g) Punkty kotwiczenia w miejscach nieprzewidzianych przez producenta pojazdu. X
h) Śruby mocujące bez oznaczenia cech wytrzymałościowych. X
i) Brak oznaczeń homologacyjnych pasów. X
j) Brak, uszkodzone lub zamontowane niezgodnie z wytycznymi producenta urządzenie do regulacji siły napięcia pasów. X
k) Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa wskazują na ich użycie (o ile występują). X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz