eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.1. Pasy bezpieczeństwa, zapięcia pasów i inne urządzenia bezpieczeństwa
7.1.6. System poduszki powietrznej SRS

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna wskaźnika awarii układu lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Wskaźnik autodiagnostyki układu SRS wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie. X
b) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz