eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.12. Elektroniczny system stabilizacji (ESC), jeżeli jest zamontowany/wymagany

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna lub przy użyciu elektronicznego interfejsu pojazdu.
UD UP UN
a) Brak lub uszkodzenie czujników prędkości obrotowej kół. X
b) Uszkodzenie przewodów instalacji elektrycznej. X
c) Brak lub uszkodzenie innych elementów. X
d) Uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie przełącznika. X
e) Wskaźnik samodiagnostyki układu ESC wskazuje dowolny rodzaj awarii w układzie. X
f) System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz