eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.1. Hałas
8.1.1. Układ tłumienia hałasu

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Ocena subiektywna (jeżeli w ocenie diagnosty hałas jest na granicy dopuszczalności, powinien wykonać statyczny pomiar hałasu emitowanego przez stojący pojazd za pomocą miernika poziomu dźwięku).
Oceny i pomiaru hałasu zewnętrznego na postoju dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale III załącznika.
UD UP UN
a) Poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych. X
b) Bardzo poważne ryzyko odpadnięcia. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Poziom hałasu zewnętrznego Do prawidłowej oceny poziomu hałasu. Źródło: Poz. 2022 (warunki techniczne).