eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.2. Emisja spalin

8.2.1. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym
8.2.1.1. Urządzenia do redukcji emisji spalin

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Brak fabrycznie montowanego urządzenia do redukcji emisji spalin, przeróbka urządzenia lub wyraźne nieprawidłowe działanie. X
b) Nieszczelności mogące mieć wpływ na pomiary emisji spalin. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz