eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.2. Emisja spalin

8.2.2. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym
8.2.2.2.1. Ocena układów ograniczających emisję za pomocą odczytu OBD

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
W odniesieniu do pojazdów o poziomie emisji Euro 4, 5 i Euro 6 odczyt zapisów systemu OBD.
UD UP UN
System OBD wykazuje kody usterek związane z emisją. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz