eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.3. Inne pozycje związane z ochroną środowiska

8.3.1. Wycieki płynów

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
Każdy nadmierny wyciek płynu, innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi.

Stałe powstawanie kropli, które stanowi poważne ryzyko dla środowiska lub bezpieczeństwa.
XX

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz