eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

9. WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 DO PRZEWOZU OSÓB ORAZ TROLEJBUSU

9.5. Oświetlenie wewnętrzne i urządzenia do wyświetlania celu podróży


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania.
UD UP UN
Urządzenie uszkodzone lub nieprawidłowe działanie.

Nie działa w ogóle.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz