eurodiagnosta.pl

10. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU WYPOSAŻONEGO W BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ

10.1. Dodatkowe warunki techniczne


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

Oględziny

UD UP UN
1. Widoczne uszkodzenia mechaniczne blokady alkoholowej. X
2. Widoczne uszkodzone połączenia elektryczne. X
3. Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu wystawionego przez producenta blokady alkoholowej lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej. X
4. Możliwość uruchomienia silnika pojazdu bez przeprowadzania badania na obecność alkoholu. X