eurodiagnosta.pl

4. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SAMOCHODOWEGO UPRZYWILEJOWANEGO

4.1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

Oględziny.

UD UP UN
1. Brak lub niedziałające dźwiękowe sygnały ostrzegawcze. X
2. Ostrzegawczy sygnał świetlny nie działa lub ma nieprawidłową barwę. X
3. Nieprawidłowa barwa lub napisy na pojeździe. X
4. Możliwość włączenia sygnałów dźwiękowych bez włączenia sygnałów świetlnych. X
5. Włączenie sygnałów zależy od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika. X