fot
Fot 1. Kratka Źródło: media.poznajvolvo.pl.
Luty 2023.

VAT.

Art. 81. 1. Właściciel pojazdu ... jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
7) dla którego określono wymagania techniczne w przepisach o podatku od towarów i usług, w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych;

Badanie VAT przeprawadza się w okręgowej stacji kontroli pojazdów (OSKP).


VAT.

Podstawa: USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Poz. 106 tekst jednolity z dnia 9 grudnia 2019 r.). Art. 86a , ust. 9.

Samochód ciężarowy w podatku dochodowym — definicja

Za samochód ciężarowy uznaje się po pierwsze pojazdy o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. W przypadku pojazdów o mniejszej masie istnieją również wyjątki, które według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczane są do samochodów ciężarowych i należą do nich pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe:

VAT - 1 a

Mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van.

fot
Fot 6. Toyota Proace źródło: toyotanews.eu.

VAT - 1 b

Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

fot
Fot 7. Nissan Navara źródło: eversuccessauto.com.

VAT - 2

Pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.

fot
Fot 8. Renault Master źródło: renaultvelserbeek.nl.

Spełnienie wymagań stwierdza się na podstawie:

dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu zawierającego odpowiednią adnotację o spełnieniu tych wymagań.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.pl

W skrócie:

Właściciel pojazdu ciężarowego o DMC do 3,5 t, który chce uzyskać adnotację w dowodzie rejestracyjnym uprawniającą do korzystania z ulg przewidzianych przepisami o VAT, musi udać się do okręgowej SKP w celu potwierdzenia, że jego pojazd spełnia określone warunki.

Następnie z dowodem rejestracyjnym i zaświadczeniem wydanym przez diagnostę do urzędu komunikacji na koniec z DR do swojego księgowego.

Za badanie techniczne pobierana jest opłata 50 zł (Poz. cennika 6.11) plus opłata ewidencyjna 1,00 złPo przeprowadzeniu okresowego badania technicznego pojazdu do 3.5 t.(w podstawowej SKP) z adnotacją w DR (VAT-1, VAT-2).

W wydawanym zaświadczeniu w rubryce (spełnienie dodatkowych warunków technicznych) diagnosta nie dokonuje wpisu.