Dodano: 07 listopada 2019


Badania techniczne w Wielkiej Brytanii nazywane Test MOT, przeprowadza się w warsztatach prowadzonych przez uprawnionych przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy zatrudniają certyfikowanych testerów upoważnionych przez DVSA, którzy wydają świadectwa przydatności do ruchu drogowego (certyfikat MOT).
(DVSA (ang. Driver and Vehicle Agency Standards) jest agencją wykonawczą brytyjskiego Departamentu Transportu (DFT)).

Nazwa Test MOT pochodzi od nazwy Ministerstwa Transportu (obecnie Departament Transportu). Uprawnione tak zwane stacje testowe MOT, oznacza się specjalnym niebieskim logo przedstawiającym widok trzech trójkątów.

Test MOT to obowiązkowe badanie pojazdu pod względem bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poziomu emisji spalin (nie dotyczy pojazdów, które skończyły czterdzieści lat). Od maja 2018 r. Wprowadzono zmiany dostosowujące system badań technicznych do dyrektywy UE 2014/45 obowiązującej na terenie Unii europejskiej. Więcej.

Certyfikat MOT w Wielkiej Brytanii zaświadcza, że w chwili, kiedy przeprowadzane były testy i badania, pojazd spełniał minimalne akceptowane przez prawo normy środowiskowe i standardy bezpieczeństwa.

Badania techniczne pojazdów w Irlandii Północnej

Pomimo przynależności Irlandii Północnej do Zjednoczonego Królestwa (ang. United Kingdom), badania techniczne pojazdów, nazywa się tam NCT (ang. National Car Test) i wykonywane są na innych zasadach.

fotos
Logo uprawnionej stacji testowej MOT.

fotos
Wzór angielskiego certyfikatu MOT (aktualny oraz wycofany).

Porównanie

W Wielkiej Brytanii jest około 20 tysięcy lokalnych warsztatów upoważnionych do wykonywania testów MOT.

W Irlandii Północnej na podstawie zlecenia wydanego przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, testy NCT (ang. National Car Test) przeprowadzane są w większości przez niezależną firmę Applus Car Testing Services we własnych centrach testowych. Jest ich około pięćdziesięciu. Pozytywny wynik testu jest potwierdzany specjalną naklejką umieszczaną na przedniej szybie pojazdu.

Wielka Brytania
  • Opłata za wykonanie testu 40 GBP (około 200 PLN).
  • Opłata za wykonanie testu ponownego (tylko raz) do 10 dni bezpłatnie.
  • Opłata ponowna (pełny zakres testu) po 10 dniach 40 GBP (około 200 PLN).
  • Opłata za rezygnację nie jest naliczana.

Poruszanie się na drodze publicznej pojazdem bez ważnego certyfikatu MOT jest karane mandatem do 1000 GPB (około 5000 PLN). Jedynym wyjątkiem jest przejazd do certyfikowanego centrum MOT w dniu zaplanowanego testu.

Rezerwacja terminu nie jest konieczna w przypadku ważnego certyfikatu w dniu badania.
Irlandia Północna
  • Opłata za wykonanie testu 55 EUR (około 235 PLN).
  • Opłata za wykonanie testu ponownego 28 EUR (około 120 PLN).
  • Dopłata za rezygnację 22 EUR (około 100 PLN). Doliczane, gdy samochód przyjedzie na test.
  • Dopłata za wykonanie testu ponownego w przypadku gdy wcześniej zrezygnowano z testu 11.50 EUR (około 50 PLN). Doliczane, gdy samochód przyjedzie na test.

Poruszanie się na drodze publicznej pojazdem bez ważnego certyfikatu MOT jest karana mandatem 60 EUR (około 220 PLN) i pięć punktów karnych.

Test trwa około 45 minut. Wymagana jest rezerwacja terminu oraz obowiązkowo, przybycie pięć minut przed ustalonym czasem.
fotos
Angielski warsztat uprawniony do wykonywania testów MOT.
fotos
Irlandia Północna DVA centrum MOT.
fotos
Irlandia Północna naklejka na szybie pojazdu.

Historia pojazdu (angielski CEPiK)


image

Strona internetowa MOT

Od 2005 r. Dostępna jest strona internetowa, na której można uzyskać informacje dotyczące historii konkretnego pojazdu (dotyczy Anglii, Szkocji i Walii).

Po wejściu na stronę włączamy przycisk (Start now). W następnym oknie wpisujemy numer rejestracyjny pojazdu, w ten sposób uzyskujemy dostęp do informacji. Między innymi, stwierdzonych usterek i napraw oraz historii przebiegu pojazdu. Numer rejestracyjny wpisujemy bez spacji.

image

W kolejnym oknie wyświetlane są dane pojazdu, data pierwszej rejestracji oraz inne informacje. W przypadku wygaśnięcia ważności przeglądu generowany jest komunikat z informacją o wysokości kary przewidzianej za jazdę samochodem bez ważnego przeglądu. Może to być nawet 1000 GPB (około 5000 PLN).

W tym samym oknie niżej znajduje się historia przeglądów pojazdu w formie listy rozwijanej.

image

Znormalizowane kody usterek i ich opisy są zgodne z dyrektywą UE 2014/45 obowiązującą na terenie Unii europejskiej.

Możliwe jest również wyświetlenie informacji o miejscu wykonania przeglądu oraz kopii certyfikatu, jednak w tym przypadku konieczne będzie podanie numeru znajdującego się na certyfikacie rejestracji pojazdu (dokument V5C).

image

Certyfikat rejestracji pojazdu V5C (angielski dowód rejestracyjny). Czym jest?

Dowód rejestracyjny samochodu angielskiego nazywa się V5C lub potocznie w Anglii mówi się na niego „logbook”. Dokument ten składa się z dwóch stron rozmiaru A4. Od 2010 r. Jest koloru czerwonego, wcześniej 2004-2010 był niebieski. (źródło: brentmotors.co.uk).

Ważne dla diagnosty:

Istotne informacje niezbędne do przeprowadzenia badania technicznego pojazdu sprowadzonego w Wielkiej Brytanii takie jak fabryczne umiejscowienie kierownicy czy datę produkcji można ustalić, korzystając z dekoderów.


Podobne artykuły