Lipiec 2023

Kalkulator

Do obliczenia różnicy światłości świateł drogowych

O ile procent liczba m (mniejsza) różni się od liczby w (większej): ((w – m) / w ) * 100


Wynik:
%

Stan techniczny uznaje się za niezadowalający, jeżeli:
Różnica światłości w którejkolwiek parze świateł przekracza:
– 30% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa przekracza 40 kcd,
– 50% światłości większej – w przypadku gdy światłość większa nie przekracza 40 kcd.


Ocena usterek 4.1.7 c.

Ustawienie.

Przy prawidłowo ustawionych światłach drogowych maksymalna wartość wskazań miernika światłości powinna przypadać na położenie „0” ekranu kontrolnego.
W przypadku stwierdzenia odchyłek, odczytać ich wielkość i porównać z wymaganiami przepisów.

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający (wynik badania technicznego negatywny - ocena usterek 4.1.2.b-d:

Odchylenie strumienia światła drogowego w płaszczyźnie poziomej przekracza dopuszczalne granice:
20 cm na 10 m (w lewo lub w prawo).

Wartość ustawienia światła drogowego w płaszczyźnie pionowej różni się od wartości nominalnej więcej niż 5 cm na 10 m w górę lub w dół.