fotos

AUTO TRANSBUD – Ośrodek Szkolenia Kadr Kierowców.


Pytania i odpowiedzi.

Szanowni Państwo !

Na tej stronie zamieszczamy odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników naszych szkoleń.

Na pytania odpowiada Dyrektor Ośrodka Kształcenia Kadr Kierowców AUTO TRANSBUD Inżynier Zbigniew Sikora.


W dniu 24 kwietnia 2022 r. odbyło się kolejne szkolenie z cyklu „SEMINARIUM SZKOLENIOWE DIAGNOSTÓW” część pytań wraz z odpowiedziami publikujemy poniżej.

Pytanie 1:

Zmiany konstrukcyjne w samochodach np. kempingowy, pogrzebowy odnośnie zwiększenia miejsc siedzących.

Jaka jest podstawa prawna takich zmian?

Czy konieczne jest oświadczenie z jednostki uprawnionej?

Punkty kotwiczenia siedzeń i pasów?

Jakie warunki techniczne?

Pytanie odnosi się do pojazdów już zarejestrowanych jako specjalne a klient chce zmienić liczbę miejsc siedzlących.

Odpowiedź:

Zmana ilości mejsc w samochodzie pogrzebowym, kempingowym jest taka sama jak w innych samochodach. Można dołożyć ilość miejsc jeżeli w świadectwie homologacji jest więcej miejsc niż w dowodzie rejestracyjnym. A jeżeli warunek ten nie jest spełniony należy skierować pojazd na badanie do jednostki uprawnionej.


Pytanie 2:

Pojazd z zagranicy wyposażony w hak.

- czy robimy dodatkowe badanie HAK?

- czy pobieramy opłatę?

Odpowiedź:

Pojazd z zagranicy z hakiem należy wykonać badanie dodatkowe z tablicami próbnymi opłata zgodnie z cennikiem.


Pytanie 3:

Proszę wskazać jako dodatkową literaturę dla diagnostów, poprzednie wydanie Vademecum żółta oprawka jest bardzo pomocne?

Odpowiedź:

Prosimy korzystać z naszych aktualnych wydawnictw Vademecum diagnosty oraz Przewodnik po badaniach technicznych pojazdów. Żółtą oprawę miał przewodnik w poprzednim wydaniu. Nowe wydanie 2022 ma niebieską okładkę i jest wzbogacone o kolorowe prezentacje badań.

Wiele informacji przydatnych w codziennej pracy diagnosta znajdzie również na stronie internetowej

Eurodiagnosta.pl
fotos

Pytanie 4:

Czy można dać pozytywne badanie jak są siedzenia wzdłuż pojazdu (bokiem do jazdy) te limuzyny weselne?

Odpowiedź:

Siedzenia nie mogą być skierowane bokiem do kierunku jazdy. Przepis nie dotyczy pojazdu zarejestrowanego przed dniem 20 października 2007 r.,

Podstawa Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 § 8. 4. pkt. 2a
Pytanie 5:

W przypadku małych tablic rej. można zastosować usterkę istotną lub drobną jakie to są usterki?

Odpowiedź:

Umieszczenie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych na pojeździe, który nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, stanowi naruszenie artykułu 60. ust.1 punkt 3b). Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029).

Usterka poważna Kod usterki 0.0.1. h)


Pytanie 6:

Jak przeprowadzić ponowne badanie przed pierwszą rejestracją, jeżeli nie posiada tablic oraz jak posiada tablice?

Odpowiedź:

Badania technicznego pojazdu polegającego na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów, w którym stwierdzono usterki, dokonuje się w zakresie ich usunięcia, jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia badania sprawdzenia dokonuje stacja, w której te usterki stwierdzono.

Postępowanie jest analogiczne jak z pojazdem zarejestrowanym w kraju.


W dniu 28 marca 2021 r. na Stacji Kontroli Pojazdów w Sieprawiu ul. Krakowska 2 prowadziliśmy warsztaty szkoleniowe dla diagnostów, podczas zajęć uczestnicy zadawali pytania. Część z nich wraz z odpowiedziami publikujemy poniżej.

Nauka jazdy.

Pytanie 1:

Na badanie okresowe przyjechał pojazd przystosowany do nauki jazdy. W dowodzie rejestracyjnym tego pojazdu znajduje się adnotacja „L”. Jaki wynik badania okresowego określa diagnosta, jeśli stwierdza niesprawność dla nauki jazdy po sprawdzeniu warunków dodatkowych?

Odpowiedź:

W przypadku negatywnego wyniku dodatkowego badania technicznego pojazdu przystosowanego do nauki jazdy i egzaminu… (z adnotacją „L” w DR), wynik badania okresowego określa się jako negatywny, ponieważ w obu wydawanych zaświadczeniach należy wpisać czy pojazd spełnia warunki dodatkowe, a jeśli ich nie spełnia, to wynik badania nie może być pozytywny.
Powyższy zapis dotyczy również taksówki oraz pojazdu uprzywilejowanego.

Pytanie 2:

W samochodzie osobowym, który był przystosowany do nauki jazdy „L”, a obecnie w DR wykreślono adnotację „L”, właściciel nie zdemontował dodatkowych pedałów. Jaki będzie wynik badania okresowego?

Odpowiedź:

Wynik negatywny kod usterki: 1.1.21. d) Niewłaściwa naprawa lub przeróbka dowolnego elementu układu hamulcowego. Do wyboru UP lub UN.

Stan licznika (drogomierza)

Pytanie:

Podczas przeprowadzania badania technicznego diagnosta stwierdził niższy stan drogomierza niż przed rokiem. W programie PATRONAT nie można wyeksportować takiego badania do CEPiK-u co zrobić?

Odpowiedź:

Diagnosta odczytuje stan licznika (drogomierza) z natury, jego wskazania przesyła do systemu CEPiK za pomocą programu do obsługi SKP.

Mniejszy przebieg pojazdu w bazie CEPiK nie jest usterką w związku z powyższym, nie określa się na tej podstawie wyniku negatywnego.

W programie PATRONAT zostały zaimplementowane zabezpieczenia przed nieumyślnym wprowadzeniem nieprawidłowych danych do systemu CEPiK, dotyczy to sytuacji tak zwanego przebiegu ponadnormatywnego za wysokiego, ale również niższego.

Po wyświetleniu okna komunikatu o możliwej niezgodności należy skorzystać z przycisku, WYŚLIJ PONOWNIE KOMUNIKAT, wtedy nastąpi eksport do CEPiK.

Badanie okresowe przed pierwszą rejestracją

Pytanie:

Na badanie okresowe przed pierwszą rejestracją zgłosił się klient z samochodem sprowadzonym z zagranicy, okazało się, że nie można ustalić danych technicznych pojazdu, a klient się denerwuje, bo badanie trwa jego zdaniem zbyt długo. Czy rzeczoznawca powinien wydać opinię przed czy po badaniu?

Odpowiedź:

W przypadku pierwszego badania diagnosta ustala dane techniczne pojazdu. Może się zdarzyć brak możliwości ustalenia danych i konieczna jest opinia rzeczoznawcy.

Brak wymaganych danych technicznych pojazdu ujawniony w toku badania technicznego skutkuje określeniem negatywnego wyniku badania na podstawie kryteriów oceny kod usterki: 0.2. h) Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. (załącznik nr 4 to DIP).

Właściciel pojazdu powinien przyjechać do czternastu dni z opinią rzeczoznawcy.

Spaliny

Pytanie:

Chciałbym dopytać odnośnie do sposobu przeprowadzania badania (pomiaru zadymienia) w hybrydzie z silnikiem diesla, gdyż nie zostało to omówione, a jest to na pewno ważna sprawa (czy da się taki pomiar zrobić i jak)?

Odpowiedź:

Tak jak w przypadku wszystkich innych samochodów z silnikiem diesla należy wykonać pomiar zadymienia przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej.

Może się okazać, że maksymalna prędkość obrotowa będzie nieznacznie wyższa od optymalnej pracy silnika układu hybrydowego, czyli około 1800 obr/min.

W związku z powyższym pomiary wykonujemy podobnie jak w przypadku samochodów Grupy VW z tą różnicą, że wymuszenie rozruchu silnika hybrydowego wykonuje się zgodnie z procedurą przewidzianą przez producenta. Większość producentów stosuje ten sam sposóbhybrydy.

Samochód elektryczny

Pytanie 1:

Czy samochód elektryczny posiada system diagnostyki pracy całego układu elektrycznego, czy jest tam jakaś kontrolka sygnalizująca jego wadliwą pracę?

Odpowiedź:

W samochodach elektrycznych podobnie jak we współczesnych samochodach z silnikiem spalinowym stosuje się systemy auto diagnostyki poszczególnych układów takich jak ABS, elektryczne wspomaganie kierownicy EPS (ang. Electric Power Steering) i inne, których nieprawidłowe działanie jest sygnalizowane odpowiednimi kontrolkami.

Producenci stosują również tak zwane moduły PCM (ang. power-train control module), które integrują sygnały z różnych układów i wyświetlają alert w postaci migającej kontrolki Master warning light, aby jeszcze bardziej zwrócić uwagę kierowcy na informację o występującej awarii.

fotos
Fot. Kontrolka master warning light.

Pytanie 2:

Czy istnieje możliwość podpięcia testera celem wykonania sprawdzenia układów elektronicznych pojazdu elektrycznego lub występujących w nich usterek?

Odpowiedź:

W samochodach elektrycznych stosuje się znormalizowane złącze transmisji danych diagnostycznych (DLC), potocznie nazywane gniazdem OBD/EOBD.

Wykorzystując odpowiedni tester, możemy odczytać kody usterek.

Na rynku dostępne są testery uniwersalne, jednak właściwym będzie sprawdzenie układów elektronicznych pojazdu przez autoryzowaną stację obsługi danej marki.

Identyfikacja

Pytanie:

Co powinien zrobić diagnosta po stwierdzeniu niezgodności zapisanego w DR nr VIN ze stanem faktycznym?

Odpowiedź:

Podczas przeprowadzania BT diagnosta ma obowiązek odczytać nr VIN z natury. W przypadku stwierdzenia niezgodności z dokumentami pojazdu (KP, DR) należy ustalić negatywny wynik badania technicznego, a w wydawanym zaświadczeniu określić kod usterki:
0.2.b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu.


CENTRUM SZKOLENIA DIAGNOSTÓW W SIEPRAWIU

AUTO TRANSBUD – Ośrodek Szkolenia Kadr Kierowców

UL. KRAKOWSKA 2 32-447 SIEPRAW
BIURO: UL. CYSTERSÓW 3 31-553 KRAKÓW

W ciągłej sprzedaży mamy Vademecum diagnosty oraz przewodnik po badaniach technicznych pojazdów, gdzie są prezentacje badań technicznych pojazdów łącznie z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne oraz dokumenty, jakie żąda diagnosta przed badaniem i jakie wystawia po przeprowadzonym badaniu.
Szef ośrodka inż. Zbigniew Sikora kom. 606 685 474.

fotos