5 października 2022

fotos
Fot. Współczesny motorower Romet Chart 50. rometmotors.pl.

Motorower

Okresowe badanie techniczne motoroweru.


Zgodnie z art. 81 ust. 7 ustawy prawo o ruchu drogowym okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Przepis dotyczy również motoroweru do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego.

Podstawa prawna

Opłata za badanie okresowe motoroweru 50.00 zł (Cennik pozycja 1.22).

Opłata za badanie dodatkowe „L” 48.00 zł (Cennik pozycja 6.6).

Opłata za badanie okresowe motoroweru do nauki jazdy z adnotacją „L” w dowodzie rejestracyjnym to 48.00 zł. plus 50.00 zł. = 98.00 zł.


Definicja motoroweru Źródło Ustawa

Motorower – pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Motorower jest wyłączony z definicji pojazdu silnikowego (nie zalicza się do kategorii pojazdów silnikowych Art. 2. ust. 32 Ustawy Pord.).

Nowość: Poz. 2803 § 1. 18)

Z dniem 01 01 2023 r. wprowadzono obowiązek wyposażenia motorowerów rejestrowanych po raz pierwszy od 1 stycznia 2016 r. w prędkościomierz wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz licznik przebiegu (drogomierz).
fotos
Fot. Motorower fabrycznie nie wyposażony w drogomierz.

Zakres okresowego badania technicznego motoroweru.

0.1 Identyfikacja pojazdu:

Sprawdzenie prawidłowości oznaczeń i stanu tablicy rejestracyjnej.

Tablicę rejestracyjną do oznaczenia motoroweru umieszcza się tylko z tyłu.
Tablica rejestracyjna powinna mieć wymiar 140 x 114mm.
Wysokość dolnej krawędzi tablicy nad ziemią nie mniej niż 200mm, a wysokość górnej krawędzi tablicy nad ziemią nie wyżej niż 1200mm, a gdy wymóg ten nie może być spełniony nie może przekraczać 1500mm.
Dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy może być stosowana tablica rejestracyjna motorowerowa albo tablica rejestracyjna motocyklowa zabytkowa, jeżeli motorower posiada odpowiadające tej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)/numer nadwozia/podwozia/ramy, identyfikacja pojazdu

Numer VIN wymaga się dla motoroweru zarejestrowanego po raz pierwszy po 1.01.2003 r., tabliczka znamionowa jest wymagana niezależnie od daty I rejestracji.

1 Układ hamulcowy:

Motorower powinien być wyposażony w dwa niezależne i skutecznie działające hamulce których wskaźnik skuteczności hamowania ma wynosić minimum 38%.

Sprawdzamy tarcze, klocki hamulcowe (smar na tarczach), linki przewody hamulcowe, płyn hamulcowy (poziom wycieki)

Badanie skuteczności hamowania

Skuteczność hamowania określa się wskaźnikiem który jest stosunkiem siły hamowania do siły wynikającej z dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu lub stosunkiem opóźnienia hamowania do przyspieszenia ziemskiego.

2 Układ kierowniczy:

Luzy w układzie kierowniczym

Stan kierownicy (przeróbka)

3 widoczność:

Lusterko wsteczne po lewej stronie pojazdu

4 Światła i wyposażenie elektryczne:

Sprawdzamy rodzaje oraz prawidłowość działania świateł zewnętrznych

Obowiązkowe światła motoroweru:

 • Jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej oświetlające drogę co najmniej 30m przed pojazdem.
 • Jedno światło pozycyjne tylne barwy czerwonej umieszczone z tyłu w pionowej symetrii pojazdu
 • Tylne światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkątny
 • Boczne światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt barwy żółtej samochodowej w liczbie jedno lub dwa z każdej strony pojazdu

Motorower ponadto może być wyposażony w:

 • Jedno światło drogowe barwy białej lub żółtej selektywnej
 • Jedno światło pozycyjne przednie barwy białej lub żółtej selektywnej
 • Dwa przednie i dwa tylne światła kierunkowskazu barwy żółtej samochodowej (odległość między światłami przednimi nie mniejsza niż 240mm a tylnymi 180mm)
 • Jedno światło stop barwy czerwonej
5 Osie koła opony i zawieszenie:

Piasty obręcze kół

Luzy głośna praca łożysk, wahaczy

Sprawdzamy stan techniczny ogumienia

Amortyzatory wycieki

6 Podwozie i elementy przymocowane do podwozia:

Podnóżki dla kierującego i pasażera

7 Inne wyposażenie:

Prędkościomierz wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz licznik przebiegu (drogomierz).
Zamontowany w polu widzenia kierowcy oraz odpowiednio oświetlony
(Dotyczy motorowerów rejestrowanych po raz pierwszy od 1 stycznia 2016 r).

Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy

8 Uciążliwość:

Poziom hałasu zewnętrznego mierzymy na postoju motoroweru z odległości 0.5m i nie może ona przekraczać 90dB

Wycieki płynów

Smar z łańcucha na oponach


Warunki techniczne.

Wymiary, masy i parametry techniczne (wartości dopuszczalne):
 • Wysokość motoroweru nie może przekraczać 2.5m.
 • Szerokość motoroweru nie może przekraczać 1m.
 • Długość zespołu motoroweru i przyczepy 4m.
- Motorower może ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Warunki techniczne motoroweru do nauki jazdy „L”.

Poz. 2022.

§ 43. 4. Pojazd przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie danej kategorii prawa jazdy powinien odpowiadać następującym warunkom: więcej.

Motorower dwukołowy lub czterokołowiec lekki (kategoria L6e), w zakresie prawa jazdy kategorii AM powinien być zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW.

Zgodnie z Art. 55. 1. Ustawy Prowo o ruchu drogowym - Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L”, umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe, z wyłączeniem tablicy na motocyklu, powinna być oświetlona. Tablica, którą oznaczony jest motocykl, powinna być wykonana z materiału odblaskowego.

Tabela usterek

Wzór tablicy do oznaczania pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy określono w Rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

§ 44. 3. Na motocyklu, motorowerze i czterokołowcu tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się z tyłu pojazdu.

fotos
Wzór tablicy.
Komentarz
Tablica „L” do oznaczania motoroweru nauki jazdy musi być oświetlona.

Motorower do nauki jazdy jest pojazdem, który musi być oznaczony tablicą oświetloną w warunkach niedostatecznej widoczności.

Tablica „L” do oznaczania motoroweru nie musi być wykonana z materiału odblaskowego.

Tabela usterek

fotos
Tablica „L” oświetlona światłem oświetlającym tablicę rejestracyjną motoroweru. Źródło: wyborkierowcow.pl.
Komentarz
Dwa wpisy do rejestru badań technicznych

Zgodnie z Ustawą, badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe. W związku z powyższym, nie ma podstaw prawnych do łączenia i wykonywania jako jednego, badania okresowego pojazdu do nauki jazdy.

Zaświadczenie