Czerwiec 2024

fotos

Barwa świateł – żółte niedozwolone.

Do dnia 31 grudnia 2009 r. dozwolone było stosowanie świateł mijania, drogowych oraz pozycyjnych, barwy żółtej selektywnej.

Obecnie barwa tych świateł musi być biała.

Wyjątek stanowią światła postojowe zespolone z kierunkowskazem bocznym lub bocznym światłem pozycyjnym, których barwa może być żółta samochodowa.

Światła przeciwmgłowe mogą mieć barwę żółtą selektywną.

Dla przykładu w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów z roku 2002 Dziennik Ustaw Nr 32, określono: barwa świateł drogowych i świateł mijania biała lub żółta selektywna.

Aktualnie obowiązuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Poz. 502 z dnia 29 lutego 2024 r. (Tekst jednolity).

Ważne! Warunków technicznych określonych w rozporządzeniu nie stosuje się do pojazdu zabytkowego. Oznacza to, że pojazd zabytkowy może mieć omawiane światła barwy żółtej.

Barwa świateł a data pierwszej rejestracji.

Data pierwszej rejestracji pojazdu w tym przypadku nie ma zastosowania a pojazd wyposażony w określone wyżej światła barwy innej niż biała, nie spełnia warunków technicznych (wynik badania negatywny).

W rozporządzeniu z dnia 4 maja 2009r. (Dziennik Ustaw Nr 75) określono siedmiomiesięczny okres na dostosowanie świateł pojazdu do obowiązujących wymogów.
§ 2. Dopuszcza się wyposażenie pojazdu w światła drogowe, mijania lub pozycyjne przednie o barwie żółtej selektywnej do dnia 31 grudnia 2009 r.


Źródło: (EKG ONZ nr 48)
5.15. Barwy światła emitowanego przez poszczególne światła są następujące:

fotos
Fot.2: Żółte światła samochodu Citroën XM Źródło: monamicitroen

Dozwolona barwa świateł.

Na fotografii:

  1. światło mijania, drogowe, pozycyjne barwy białej
  2. światło kierunkowskazu barwy żółtej samochodowej
  3. światło przeciwmgłowe barwy żółtej selektywnej

Źródło: (EKG ONZ nr 48)
2.11.1. Barwa światła emitowanego przez urządzenie

fotos
Fot.3: Światła samochodu BMW Źródło: eurodiagnosta.

Światła zespolone.

Pojęcie świateł zespolonych obejmuje źródła światła, które mają wspólną obudowę.


Źródło: (EKG ONZ nr 48)
2.4.3. "Światła zespolone" oznaczają urządzenia posiadające oddzielne powierzchnie widoczne w kierunku osi odniesienia i oddzielne źródła światła, lecz wspólną obudowę.

fotos
Fot.4: Światła zespolone Źródło: eurodiagnosta.

Źródła:
Poz. 502 z dnia 29 lutego 2024 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Dziennik Ustaw Nr 75. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Regulamin ONZ nr 48. Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej.