eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.2. Emisja spalin

8.2.2. Emisja spalin z silników z zapłonem samoczynnym
8.2.2.2. Zadymienie spalin

Nie stosuje się do pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu przed dniem 1 stycznia 1980 r.


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale IV załącznika.
UD UP UN
a) Poziom zadymienia spalin przekracza wartość umieszczoną na tabliczce znamionowej pojazdu. X
b) W przypadku braku określenia poziomu zadymienia spalin na tabliczce znamionowej przekracza odpowiednią wartość określoną w rozporządzeniu o warunkach technicznych. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


§ 9. 1. Pojazd powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

3) zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu;

3a) w przypadku braku określenia na tabliczce znamionowej wartości, o której mowa w pkt 3, zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszeniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie przekraczało:
2,5 m-1,
3,0 m-1 – w przypadku pojazdów wyposażonych w silnik z turbodoładowaniem,
1,5 m-1 – w przypadku pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2008 r.;

Źródło: Poz. 2022 (warunki techniczne).

Fot: Tabliczka znamionowa pojazdu Audi. Określenie wartości współczynnika pochłaniania światła.