eurodiagnosta.pl

Załczniki do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z późniejszymi zmianami.

OBJAŚNIENIE:
 • UD usterki drobne – usterki niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska, które nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;
 • UP usterki poważne – usterki mogące zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz określenia warunków tego używania;
 • UN usterki niebezpieczne – usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.”;
UWAGI:
   1. Kontrolę organoleptyczną przeprowadza się bez demontażu zespołów i części pojazdu ustawionego na kanale lub podniesionego za pomocą podnośnika na stanowisku kontrolnym.
   2. Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności.

Opracowano na podstawie:

Zmiana rozporządzenia Poz. 248 z dnia 1 lutego 2023 r. Nowość

Zmiana rozporządzenia Poz. 2066 z dnia 27 września 2022 r. Nowość

Zmiana rozporządzenia Poz. 2466 18 grudnia 2019 r.

Zmiana rozporządzenia Poz. 1787 13 września 2019 r.

Zmiana rozporządzenia Poz. 2089 10 listopada 2017 r. CEPiK 2.0

Zmiana zakresu Poz. 1075 07 2016 blokada alkoholowa

Zmiana zakresu Poz. 1076 07 2015 identyfikacja

Rozporządzenie tekst jednolity Poz. 776 10 czerwca 2015 r.


Załącznik nr 1

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY USTEREK PODCZAS PRZEPROWADZANIA OKRESOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU

 1. UKŁAD HAMULCOWY
 2. 1.1. Stan techniczny i działanie

  1.1.1. Sworzeń pedału/dżwigni ręcznej hamulca roboczego

  1.1.2. Stan pedału hamulcowego/dżwigni ręcznej hamulca i skok elementu uruchamiającego hamulce

  1.1.3. Pompa podciśnienia lub sprężarka i zbiorniki

  1.1.4. Manometr lub wskażnik ostrzegawczy niskiego ciśnienia

  1.1.5. Zawór sterujący hamulca postojowego

  1.1.6. Urządzenie uruchamiające hamulec postojowy, dźwignia sterująca, zapadka hamulca postojowego, elektryczny hamulec postojowy

  1.1.7. Zawory hamulcowe (zawory główne, regulatory ciśnienia, zawory regulacyjne)

  1.1.8. Połączenie z hamulcami przyczepy (elektryczne i pneumatyczne)

  1.1.9. Zbiornik sprężonego powietrza

  1.1.10. Urządzenia wspomagające układ hamulcowy, pompa hamulcowa (układy hydrauliczne)

  1.1.11. Sztywne przewody hamulcowe

  1.1.12. Elastyczne przewody hamulcowe

  1.1.13. Okładziny i klocki hamulcowe

  1.1.14. Bębny hamulcowe, tarcze hamulcowe

  1.1.15. Linki hamulcowe, drążki, mechanizm dźwigni, połączenia

  1.1.16. Urządzenia uruchamiające hamulce (w tym hamulce sprężynowe lub cylindry hydrauliczne)

  1.1.17. Korektor siły hamowania

  1.1.18. Korektory i wskaźniki luzu

  1.1.19. Układ hamowania długotrwałego (o ile jest wymagany lub zamontowany)

  1.1.20. Automatyczne uruchamianie się hamulców przyczepy

  1.1.21. Kompletny układ hamulcowy oraz konstrukcja

  1.1.22. Połączenia testowe (o ile są wymagane lub zamontowane)

  1.1.23. Hamulec najazdowy

  1.2. Skuteczność i sprawność hamulca roboczego

  1.2.1. Sprawność

  1.2.2. Skuteczność Komentarz

  1.3. Sprawność i skuteczność pomocniczego (awaryjnego) układu hamulcowego (jeżeli występuje jako oddzielny układ)

  1.3.1. Sprawność

  1.3.2. Skuteczność Komentarz

  1.4. Sprawność i skuteczność postojowego układu hamulcowego

  1.4.1. Sprawność

  1.4.2. Skuteczność

  1.5. Sprawność układu hamowania długotrwałego

  1.6. Układ przeciwblokujący (ABS) Komentarz

  1.7. Elektroniczny układ hamulcowy (EBS) Komentarz

  1.8. Płyn Hamulcowy

 3. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA ODBLASKOWE I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
 4. 4.1. Światła drogowe i mijania

  4.1.1. Stan i działanie

  4.1.2. Ustawienie

  4.1.3. Przełączniki

  4.1.4. Zgodność z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.1.5. Urządzenia do regulacji ustawienia świateł (jeżeli są obowiązkowe)

  4.1.6. Urządzenie do oczyszczania świateł drogowych/mijania (jeżeli jest obowiązkowe)

  4.1.7. Światłość świateł drogowych

  4.2. Przednie i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe oraz światła do jazdy dziennej.

  4.2.1. Stan i działanie

  4.2.2. Przełączniki

  4.2.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.3. Światła hamowania „stop”

  4.3.1. Stan i działanie

  4.3.2. Przełączniki

  4.3.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.4. Światła kierunkowskazu i światła awaryjne

  4.4.1. Stan i działanie

  4.4.2. Przełączniki

  4.4.3. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.4.4. Częstotliwość błysków kierunkowskazów

  4.5. Przednie i tylne światła przeciwmgłowe

  4.5.1. Stan i działanie

  4.5.2. Ustawienie

  4.5.3. Przełączniki

  4.5.4. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.6. Światła cofania

  4.6.1. Stan i działanie

  4.6.2. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.6.3. Przełączniki

  4.7. Światło oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

  4.7.1. Stan i działanie Komentarz

  4.7.2. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.8. Światła odblaskowe, oznakowanie odblaskowe i odblaskowe konturowe, tylne tablice wyróżniające

  4.8.1. Stan

  4.8.2. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.9. Wymagane wskaźniki kontrolne urządzeń oświetlenia

  4.9.1. Stan i działanie

  4.9.2. Zgodność z wymaganiami przepisów rozporządzenia o warunkach technicznych

  4.10. Połączenia elektryczne między pojazdem ciągnącym a przyczepą lub naczepą

  4.11. Złącza i przewody elektryczne

  4.12. Dodatkowe światła i światła odblaskowe

  4.13. Akumulator(y)

  4.14. Światła do jazdy dziennej Stan techniczny, działanie i rozmieszczenie Komentarz

  4.15. Światło kierunkowe (tzw. szperacz), stan techniczny i działanie

  4.16. Światła robocze, stan techniczny i działanie

  4.17. Światła postojowe, stan techniczny, działanie i rozmieszczenie

Załącznik nr 2


WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ORAZ WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY USTEREK PODCZAS PRZEPROWADZANIA DODATKOWEGO BADANIA TECHNICZNEGO POJAZDU


Dział I
Tabela: przedmiot i zakres badania, czynności kontrolne, metody oceny stanu technicznego pojazdu oraz usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezgodny z warunkami technicznymi

 1. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, W KTÓRYM DOKONANO ZMIAN KONSTRUKCYJNYCH LUB WYMIANY ELEMENTÓW POWODUJĄCYCH ZMIANĘ DANYCH W DOWODZIE REJESTRACYJNYM Z ZASTRZEŻENIEM ART. 66 UST. 4 PKT 5 I 6 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM MONTAŻU INSTALACJI DO ZASILANIA GAZEM
 2. 2.1. Badanie zgodności dokonanych zmian z ustawą i rozporządzeniem o warunkach technicznych

 3. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAKSÓWKA
 4. 3.1. Taksówka

 5. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU SAMOCHODOWEGO UPRZYWILEJOWANEGO
 6. 4.1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany

 7. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU DO NAUKI JAZDY I POJAZDU DO PRZEPROWADZANIA EGZAMINU PAŃSTWOWEGO
 8. 5.1. Pojazd do nauki jazdy i egzaminowania

 9. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU ODPOWIEDNIO PRZYSTOSOWANEGO LUB WYPOSAŻONEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI O PRZEWOZIE DROGOWYM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
 10. 6.1. Dodatkowe warunki techniczne

 11. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, DLA KTÓREGO OKREŚLONO WYMAGANIA TECHNICZNE W PRZEPISACH USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH, LUB USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
 12. 7.1. Dodatkowe warunki techniczne

 13. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE AUTOBUSU, KTÓREGO DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA AUTOSTRADZIE I DRODZE EKSPRESOWEJ WYNOSI 100 km/h
 14. 8.1. Charakterystyka techniczna pojazdu

 15. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, DLA KTÓREGO OKREŚLONO DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE W MIĘDZYNARODOWYCH POROZUMIENIACH DOTYCZĄCYCH MIĘDZYNARODOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO
 16. 9.1. Dodatkowe warunki techniczne

 17. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU WYPOSAŻONEGO W BLOKADĘ ALKOHOLOWĄ
 18. 10.1. Dodatkowe warunki techniczne