fot
Fot 1. BMW Motorrad Definition CE 04 Źródło: press.bmwgroup.com.
Opracowanie wspólne eurodiagnosta team 19 maja 2021.

Oświetlenie motocykla.

Zestawienie warunków technicznych jakim powinien odpowiadać motocykl w zakresie zgodności oświetlenia z obowiązującymi przepisami.

Między innymi:

W motocyklach dopuszcza się stosowanie symetrycznych świateł mijania.

Odblaskowe boczne przynajmniej jedno światło z każdej strony.

Przednie światła pozycyjne motocykla barwa biała lub żółta samochodowa.

Motocykl definicja

Światła czerwone nie powinny być widoczne z przodu, a światła białe (żółte selektywne) – z tyłu, z wyjątkiem światła cofania oraz świateł dodatkowych ...więcej.

Podstawa prawna. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późniejszymi zmianami).


Dz.U. Poz. 2022 zał. nr. 6. (tabela).

Punkt 1) opisu pod tabelą.

Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, (Fot. 2)

fot
Fot 2. YAMAHA BOLT Źródło: yamahamotorsports.com.

z wyjątkiem świateł drogowych i mijania umieszczonych obok siebie, które powinny być symetryczne względem tej płaszczyzny;
światła występujące parami powinny być symetryczne względem podłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu (Fot. 3).

fot
Fot. 3 YAMAHA R3 Źródło: yamaha-motor.eu.

1. Drogowe

Barwa

Biała

Liczba świateł

1 lub 2 2

2Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m – liczba świateł:
2 lub 4, ponadto jeśli pojazd jest wyposażony w 4 światła chowane, dopuszcza się 2 dodatkowe światła drogowe do ostrzegawczej sygnalizacji

Rozmieszczenie

Na długości
z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Włączenia

Obowiązkowy - świetlny niemigający barwy niebieskiej

Połączenia elektryczne

1) powinny być włączane wszystkie równocześnie lub parami,
2) przełączenie świateł mijania na światła drogowe musi powodować włączenie co najmniej jednej pary świateł drogowych,
3) przełączenie świateł drogowych na światła mijania musi powodować równocześnie wyłączenie wszystkich świateł drogowych,
4) włączenie świateł drogowych nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania jako ostrzegawczego sygnału świetlnego

Własności świetlne.

1) powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza,

2) suma światłości wszystkich świateł drogowych nie może być mniejsza niż 12 500 cd i nie może przekraczać 120 000 cd (min. 12,5 kcd, max. 120 kcd).

Inne warunki

w razie wyposażenia pojazdu w cztery światła drogowe, gdy jedna z par świateł przeznaczona jest wyłącznie do świateł drogowych, dopuszcza się, aby zmieniała ona swe ustawienie w zależności od kąta obrotu kierownicy, przy czym obrót świateł powinien następować wokół osi pionowej, stosuje się to również do światła drogowego motocykla i ciągnika


2. Mijania

Barwa

Biała

Liczba świateł

1 lub 2

Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m – liczba świateł:
2 lub 4

Rozmieszczenie

Na długości
z przodu w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu

Na wysokości
500÷1200mm.

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Włączenia

Dopuszcza się sygnał świetlny niemigający barwy zielonej

Połączenia elektryczne

1) wyłączenie świateł mijania musi powodować równoczesne wyłączenie wszystkich świateł drogowych,
2) światła mijania mogą pozostać włączone razem ze światłami drogowymi,
3) włączenie świateł mijania nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne, z wyjątkiem krótkotrwałego włączania światła jako ostrzegawczego sygnału świetlnego

4) światła mijania mogą być włączane i wyłączane automatycznie, lecz powinna być możliwość manualnego włączenia i wyłączenia tych świateł

Własności świetlne.

powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem przy dobrej przejrzystości powietrza37)

37) Warunek można uznać za spełniony dla świateł z halogenowym lub wyładowczym (ksenonowym) źródłem światła, jeżeli natężenie oświetlenia każdego światła w punktach 50 R i 75 R, dla świateł asymetrycznych, spełnia wymagania pkt 6.2.5 dla klasy B Regulaminu nr 112 EKG ONZ podczas pracy silnika przy średniej prędkości obrotowej.

Inne warunki

1) Powinny być asymetryczne i oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej stronie26)
26) Stosuje się do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 1976 r. oraz motocykla wyposażonego w światła mijania z żarowymi źródłami światła oraz modułami LED.
W motocyklach dopuszcza się stosowanie symetrycznych świateł mijania z żarowymi źródłami światła oraz modułami LED.
Dodatkowo, w motocyklach o pojemności skokowej silnika > 125cm3, mogą być zastosowane światła symetryczne wyposażone w wyładowcze źródła światła.

2) jeżeli światła mijania wykorzystują jako źródło światła moduły LED lub strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów to korektor pochylenia reflektorów pojazdu musi działać automatycznie,
3) jeżeli strumień świetlny źródła światła zastosowanego w światłach mijania przekracza wartość 2000 lumenów to urządzenie do oczyszczania reflektorów przednich jest obowiązkowe.

Żarówki halogenowe należą się do grupy żarowych źródeł światła.
Przelicznik Candela/Lumen.

Przykład oznaczeń symetrycznego światła mijania motocykla

W- światło symetryczne

50R-00 - medoda pomiarów fotometrycznych do celów homologacyjnych

E11 - kraj homologacji Wielka Brytania

12.5 - znak referencyjny maksymalnej światłości reflektora o maksymalnej światłości wynoszącej między 48 375 cd a 64 500 cd

WCR - symetryczne światło mijania i drogowe (te światła mogą świecić jednocześnie,
dla świateł, które nie mogą być jednocześnie włączane stosuje się ukośnik między literami C/R)

DS - Spełnia wymagania regulaminu nr 113 dla reflektora klasy D zarówno dla światła mijania, jak i światła drogowego

PL - szyba z tworzywa sztucznego

6667 - numer homologacji

fot
Fot 3a. HARLEY-DAVIDSON LIVEWIRE
Źródło: eurodiagnosta.pl.

3. Kierunkowskazy

Barwa

Żółta samochodowa

Liczba świateł

dwa kierunkowskazy przednie5)
5) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego z jednym kołem z tyłu (Fot. 6)
dwa kierunkowskazy tylne 6)
6) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego z jednym kołem z przodu (Fot. 7).

dwa kierunkowskazy boczne12)
12)jeżeli motocykl nie jest wyposażony w kierunkowskazy przednie i tylne.

Rozmieszczenie

Przednie i tylne: na wysokości: 350÷1200 mm.

Boczne: na wysokości: 500÷1200 mm.

Wzajemna odległość kierunkowskazów przednich i tylnych:
nie może być mniejsza niż 600mm4)
4) Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona do 400 mm.

A dla dla motocykla jednośladowego wzajemna odległość kierunkowskazów:

  • przednich nie może być mniejsza niż 240 mm.

  • tylnych nie może być mniejsza niż 180 mm.

Nie bliżej niż 40 mm od światła mijania lub przeciwmgłowego przedniego9)
9)Dopuszcza się odległość mniejszą niż 40 mm, ale większą niż 20 mm dla kierunkowskazów o światłości w osi odniesienia większej od 250 cd oraz mniejszą lub równą 20 mm dla kierunkowskazów o światłości w osi odniesienia większej od 400 cd.

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Działania

Obowiązkowy;
może to być sygnał świetlny migający barwy zielonej lub akustyczny albo oba równocześnie;
w przypadku niesprawności działania jakiegokolwiek kierunkowskazu, z wyjątkiem kierunkowskazów bocznych, sygnał optyczny powinien albo nie świecić albo świecić w sposób ciągły albo migać z wyraźnie zmienioną częstotliwością;
sygnał akustyczny powinien być wyraźnie słyszalny i w wymienionych wyżej warunkach powinien znaczne zmienić częstotliwość;

jeżeli pojazd jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy, to powinien mieć sygnał działania kierunkowskazów przyczepy, chyba że sygnał kontrolny pojazdu ciągnącego pozwala na wykrycie uszkodzenia jednego ze świateł zespołu pojazdów

Połączenia elektryczne

1) włączanie kierunkowskazów powinno być niezależne od włączenia innych świateł,
2) wszystkie kierunkowskazy umieszczone z jednej strony pojazdu powinny być włączane i wyłączane jednym wyłącznikiem oraz powinny migać z jedną częstotliwością w fazie

Inne warunki

1) powinny migać z równomierną częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę,
2) włączenie świateł powinno nastąpić z opóźnieniem nie większym niż 1 s, a pierwsze wyłączenie z opóźnieniem większym niż 1,5 s od uruchomienia przełącznika kierunkowskazów,
3) w przypadku uszkodzenia, innego niż zwarcie, jednego ze świateł, pozostałe muszą migać, ale częstotliwość może różnić się od wymaganej

Jeżeli pojazd ciągnie przyczepę, włączenie kierunkowskazów na pojeździe ciągnącym powinno powodować włączenie kierunkowskazów umieszczonych na przyczepie

fot
Fot. 4 TRIUMPH BONNEVILLE T100
Źródło: triumphmotorcycles.pl.

fot
Fot. 5 TRIUMPH BONNEVILLE T100
Źródło: triumphmotorcycles.pl.

fot
Fot. 6 YAMAHA NIKEN Źródło: yamaha-motor.eu.

fot
Fot. 7 HARLEY-DAVIDSON Freewheeler Źródło: harley-davidson.com.

fot
Fot.8 Suzuki Boulevard C50T Źródło: suzukicycles.com
Czerwona barwa kierunkowskazów tylnych i biała barwa kierunkowskazów przednich jest dopuszczalna.

Dz.U. Poz. 2022 zał. nr. 6.

§ 57.
2. Do pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przed dniem 1 stycznia 1984 r. wyposażonego w kierunkowskazy barwy białej świecące do przodu i barwy czerwonej świecące do tyłu nie stosuje się przepisu § 2 lp. 3a kol. 7 i lp. 3b kol. 7 załącznika nr 6 do rozporządzenia.

Określenie barwa światła oznacza barwę światła emitowanego przez urządzenie oświetleniwe a nie barwę samego urządzenia to znaczy, że czerwony kierunkowskaz (lampa z czerwonym kloszem) może emitować światło o barwie żółtej. Podstawa: Regulamin nr 48 (EKG ONZ).

fot
Fot. 8a Czerwona barwa kierunkowskazów tylnych w motocyklu przeznaczonym na rynek amerykański
Źródło: harley-davidson.com.


4. Hamowania „stop”:

Barwa

Czerwona

Liczba świateł

1 lub 2, z tym że dla motocykla trójkołowego muszą być dwa światła (Fot. 9).

Rozmieszczenie

Najmniejsza wysokość wynosi 250 mm (dotyczy wszystkich motocykli).

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Działania

Dopuszcza się sygnał świetlny niemigający, zapalający się w razie niesprawności światła hamowania „stop”

Połączenia elektryczne

Powinno zapalać się w momencie uruchomienia hamulca roboczego.

Własności świetlne

Światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych.

fot
Fot. 9 HARLEY-DAVIDSON Tri Glide Źródło: harley-davidson.com.

5. Oświetlające tylną tablicę rejestracyjną

Barwa

Biała

Liczba świateł

Taka, aby zapewniała dobre oświetlenie tablicy rejestracyjnej.


Pozycyjne

6. Przednie ,
Dopuszcza się aby światła pozycyjne barwy żółtej samochodowej były sprzężone z przednim światłem kierunku jazdy i mogły być włączone podczas jazdy.
(6.6.7. Regulamin nr 53 (EKG ONZ).

Barwa

biała lub żółta samochodowa 47)
47) Jeżeli przednie światła pozycyjne motocykla są barwy żółtej samochodowej, to wymagane są dwa takie światła umieszczone symetrycznie po jednym z każdej strony pojazdu.

Liczba świateł

1 lub 2.

Rozmieszczenie

z przodu 18)
18) Dla motocykla z jednym kołem z przodu dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności.

Na wysokości motocykla: 1200 mm.

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Włączenia

Obowiązkowy
świetlny niemigający barwy zielonej; sygnał ten nie jest wymagany, jeżeli oświetlenie tablicy rozdzielczej może włączać się i wyłączać tylko równocześnie ze światłami pozycyjnymi przednimi i tylnymi.

Własności świetlne

powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m, jeżeli są jedynymi światłami włączonymi na pojeździe

7. Tylne

Barwa

Czerwona

Liczba świateł

1 lub 2.

Rozmieszczenie

Z tyłu

Na wysokości: 350÷1200 mm.

Sygnał kontrolny (kontrolka).

Włączenia

Obowiązkowy - jego funkcję powinien spełniać sygnał przewidziany dla świateł pozycyjnych przednich.

Własności świetlne

Powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 300 m.


Odblaskowe

8. Tylne inne niż trójkątne

Barwa

Czerwona

Liczba świateł

1 lub 2

Rozmieszczenie

z tyłu20)

20) Dla motocykla z jednym kołem z tyłu dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności.

Na wysokości: 250÷900 mm.

Własności świetlne

Powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

Inne warunki

1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną innego światła tylnego

10. Przednie

Dopuszcza się (nie są obowiązkowe).

Barwa

Biała

Liczba świateł

1 lub 2

Rozmieszczenie

z przodu18)

18) Dla motocykla z jednym kołem z przodu dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności.

Na wysokości: 250÷900 mm.

Własności świetlne

Powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu

Inne warunki

1) kształt - inny niż trójkąt,

2) powierzchnia świetlna może mieć wspólne części z powierzchnią świetlną dowolnego światła umieszczonego z przodu

fot
Fot. 10 YAMAHA MT-3 Źródło: yamahamotorsports.com.
fot
Fot.11 YAMAHA TRACER 9 GT
Źródło: yamahamotorsports.com.
fot
Fot. 12 SUZUKI V-STROM 1050XT Źródło: suzukicycles.com.

11. Boczne

Dopuszcza się (nie są obowiązkowe).

Barwa

Żółta samochodowa; dopuszcza się barwę czerwoną w przypadku światła umieszczonego z tyłu pojazdu we wspólnej obudowie z innym czerwonym światłem tylnym lub umieszczonym najbardziej z tyłu bocznym światłem pozycyjnym.

Liczba świateł

1 lub 2 po każdej stronie.

Rozmieszczenie

Na wysokości: 250÷900 mm.

Dla motocykli światło lub światła powinny być umieszczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie mogły być zasłonięte odzieżą kierowcy lub pasażera.

Własności świetlne

Powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej 150 m, jeżeli są oświetlone światłem drogowym innego pojazdu.

Inne warunki

Kształt - inny niż trójkąt

fot
Fot. 13 Kawasaki W800 Źródło: kawasaki.pl

12. Awaryjne

Dopuszcza się stosowanie w motocyklach (nie są obowiązkowe).

Barwa

Żółta samochodowa

Liczba świateł

dwa kierunkowskazy przednie5)
5) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego (Fot. 6) z jednym kołem z tyłu
dwa kierunkowskazy tylne 6)
6) Stosuje się do motocykla jednośladowego niewyposażonego w kierunkowskazy boczne oraz motocykla trójkołowego (Fot. 7) z jednym kołem z przodu

dwa kierunkowskazy boczne12)
, 12)jeżeli motocykl nie jest wyposażony w kierunkowskazy przednie i tylne.

Rozmieszczenie

Wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm 7)
7)Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona do 400 mm

Sygnał kontrolny (kontrolka)

Włączenia

Obowiązkowy;
świetlny migający barwy czerwonej;
może działać równocześnie z kontrolnym sygnałem kierunkowskazów lub może być zastąpiony tym sygnałem.

Połączenia elektryczne

Sygnał powinien być podawany przez oddzielne urządzenie sterujące, umożliwiające miganie wszystkich kierunkowskazów umieszczonych na pojeździe, a jeżeli pojazd ciągnie przyczepę - również kierunkowskazów przyczepy

Własności świetlne

Powinny zapalać się i gasnąć z równomierną częstotliwością 90 ± 30 cykli na minutę i działać w jednej fazie

Inne warunki

Powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę

fot
Fot.14 BMW R 1200 GS Źródło: eurodiagnosta.pl
fot
Fot.15 BMW R 18 Źródło: eurodiagnosta.pl


Przeciwmgłowe

13 Tylne

Dopuszcza się stosowanie w motocyklach (nie są obowiązkowe).

Barwa

Czerwona

Liczba świateł

1 lub 2
jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone po lewej stronie lub pośrodku pojazdu; jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu

Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, (Fot. 2)

Zabrania się umieszczania na wózku bocznym.

Rozmieszczenie

nie bliżej niż 100 mm od światła hamowania „stop”

Sygnał kontrolny (kontrolka)

Włączenia

Obowiązkowy świetlny niemigający barwy żółtej

Połączenia elektryczne

1) może włączać się tylko wówczas, gdy włączone są światła drogowe, mijania lub przeciwmgłowe przednie,
2) powinno dać się wyłączyć niezależnie od innych świateł

Własności świetlne

światłość powinna być wyraźnie większa niż światłość świateł pozycyjnych tylnych

16 Przednie

Dopuszcza się stosowanie w pojazdach samochodowych (motocykl jest pojazdem samochodowym).

Barwa

Biała lub żółta selektywna

Liczba świateł

1 lub 22)

2) Jeżeli szerokość pojazdu przekracza 1,3 m – liczba świateł 2.

Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, (Fot. 2)

Zabrania się umieszczania na wózku bocznym.

Rozmieszczenie

nie niżej niż 250 mm i nie wyżej niż światło mijania

Sygnał kontrolny (kontrolka)

Włączenia

Obowiązkowy niemigający sygnał barwy zielonej

Połączenia elektryczne

1) powinno być włączane i wyłączane niezależnie od świateł drogowych i świateł mijania,
2) włączenie świateł nie jest możliwe, jeśli nie są włączone światła pozycyjne


17 Postojowe

Dopuszcza się stosowanie w motocyklach (nie jest obowiązkowe).

Barwa

Biała - z przodu, czerwona - z tyłu,
żółta samochodowa - jeżeli światło jest połączone z kierunkowskazem bocznym lub bocznym światłem pozycyjnym.

Liczba świateł

dla trójkołowych 4 lub 2

Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, (Fot. 2)

Rozmieszczenie

Na wysokości: 350÷1200 mm.

Sygnał kontrolny (kontrolka)

Włączenia

dopuszcza się barwy zielonej; jeśli jest - powinien wyraźnie różnić się od sygnału świateł pozycyjnych.

Połączenia elektryczne

1) powinno być możliwe włączenie świateł po jednej stronie pojazdu bez włączenia jakiegokolwiek innego światła,
2) powinno działać również, gdy urządzenie włączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym jego pracę

Inne warunki

funkcja tego światła może być również spełniana przez równoczesne włączenie świateł pozycyjnych przednich i tylnych po jednej stronie pojazdu


18 Światło do jazdy dziennej (data pierwszej rejestracji ma znaczenie).

Dopuszcza się stosowanie w motocyklach (nie jest obowiązkowe).

Barwa

Biała

Liczba świateł

1 lub 2

Światła pojedyncze motocykla powinny być umieszczone w podłużnej płaszczyźnie symetrii pojazdu, (Fot. 2)

Rozmieszczenie

Z przodu

Na wysokości: 250÷1500 mm.

Wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm 7)
7)Jeżeli szerokość pojazdu nie przekracza 1,3 m, odległość ta może być zmniejszona do 400 mm

Sygnał kontrolny (kontrolka)

dopuszcza się

Połączenia elektryczne

1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,48)
48) Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się stosowanie przełącznika aktywującego lub dezaktywującego tę funkcję.

2) mogą być włączone gdy:
- automatyczna skrzynia biegów jest w pozycji P
- hamulec postojowy jest uruchomiony
- przed ruszeniem pojazdu po raz pierwszy po każdym ręcznym uruchomieniu urządzenia zapłonowego,

3) mogą być wyłączone ręcznie gdy prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h pod warunkiem automatycznego włączenia po przekroczeniu prędkości 10 km/h lub gdy pojazd przejechał odległość większą niż 100 m i światła pozostają włączone do czasu ich ponownego rozmyślnego wyłączenia,

4) powinny wyłączać się automatycznie gdy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym pracę silnika po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,

5) jeżeli odległość od światła przedniego kierunku jazdy jest równa lub mniejsza od 40 mm, połączenie elektryczne na odpowiedniej stronie pojazdu powinno zapewniać albo wyłączenie światła do jazdy dziennej albo obniżenie światłości przez cały okres działania światła kierunku jazdy,

6) jeżeli światło do jazdy dziennej jest wzajemnie połączone ze światłem kierunku jazdy, światło do jazdy dziennej powinno być wyłączone przez cały okres włączenia światła kierunku jazdy,

7) dopuszcza się aby wraz z światłami do jazdy dziennej włączały się:
- przednie i tylnie światła pozycyjne, górne światła obrysowe - jeżeli występują, boczne światła obrysowe - jeżeli występują oraz oświetlenie tylniej tablicy rejestracyjnej,
- lub tylko tylne światła pozycyjne

Światłość każdego światła do jazdy dziennej nie może być niższa od 400cd w osi odniesienia oraz nie może przekraczać 1200 cd w dowolnym kierunku, z którego światło jest widoczne.

Podstawa: Regulamin nr 87


Oświetlenie na wózku bocznym motocykla.

W przypadku motocykla z wózkiem bocznym, wózek ten wyposaża się w światła:

1) pozycyjne przednie,
2) pozycyjne tylne,
3) odblaskowe tylne,
4) kierunkowskazów;
przepis stosuje się do pojazdu wyprodukowanego po dniu 30 czerwca 1993 r., odpowiadające warunkom określonym dla tych świateł;

światła pozycyjne powinny się włączać i wyłączać równocześnie ze światłami pozycyjnymi motocykla.

Zabrania się umieszczania na wózku bocznym światła mijania, drogowego i przeciwmgłowego.

fot
Fot 16. Ural Gear Up GEO Źródło: pacificnwmotorcycles.com.

Źródła UE:

Regulamin EKG ONZ nr 37
Regulamin nr 37 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek używanych w homologowanych światłach pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Regulamin EKG ONZ nr 48
Regulamin nr 48 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w odniesieniu do rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2016/1723]

Regulamin EKG ONZ nr 50
Regulamin nr 50 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji przednich i tylnych świateł pozycyjnych, świateł hamowania, świateł kierunku jazdy oraz oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej dla pojazdów kategorii L

Regulamin EKG ONZ nr 53
Regulamin ONZ nr 53 – Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów kategorii L3 w zakresie rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej [2020/31]

Regulamin EKG ONZ nr 87
Regulamin nr 87 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł jazdy dziennej przeznaczonych dla pojazdów o napędzie silnikowym

Regulamin EKG ONZ nr 98
Regulamin nr 98 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów samochodowych wyposażonych w gazowo-wyładowcze źródła światła

Regulamin EKG ONZ nr 112
Regulamin nr 112 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji reflektorów pojazdów silnikowych emitujących asymetryczne światło mijania lub światło drogowe, lub oba te rodzaje świateł, i wyposażonych w żarówki lub moduły diod elektroluminescencyjnych (LED)

Regulamin EKG ONZ nr 113
Regulamin nr 113 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) — Jednolite przepisy dotyczące homologacji świateł głównych pojazdów silnikowych wyposażonych w żarówki i emitujących symetryczne światło mijania i/lub światło drogowe (*)

Regulamin EKG ONZ nr 123
Regulamin nr 123 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji systemów adaptacyjnego oświetlenia głównego (AFS) w pojazdach silnikowych