Normy emisji spalin

Podstawa prawna: Warunki techniczne pojazdów Poz: 2022 z dnia 15 grudnia 2016 r.

Pojazdy samochodowe


Silniki benzynowe

Data pierwszej rejestracji.

do dnia 30 września 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 4.5 %

od dnia 1 października 1986 r. do dnia 30 czerwca 1995 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 3.5 %

od 01 lipca 1995 do 30 kwietnia 2004

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2000-3000 min-1):
CO 0.3 %
CH 100
lambda 0.97-1.03

Przy prędkości obrotowej biegu jałowego:
CO 0.5 %
CH 100

od 01 maja 2004

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika (2000-3000 min-1):
CO 0.2 %
lambda 0.97-1.03

Przy prędkości obrotowej biegu jałowego:
CO 0.3 %

Nie mierzy się zawartści węglowodorów (CH).

Motocykle


Silniki benzynowe

Data pierwszej rejestracji.

do dnia 30 września 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 5.5 %

od dnia 1 października 1986 r.

Wynik pomaru zanieczyszczeń gazowych:

bieg jałowy CO 4.5 %


Pojazdy z silnikiem Diesla

Ocena usterek Dziennik Ustaw – 55 – Poz. 776 zał 2 poz: 8.2.2.2.

Od 01 01 2017 podstawą do określenia normy zadymienia jest informacja umieszczona na tabliczce znamionowej pojazdu (umieszczona przez producenta pojazdu) bez względu na datę pierwszej rejestracji.
pkt 3
zadymienie spalin pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, mierzone przy swobodnym przyspieszaniu silnika w zakresie od prędkości obrotowej biegu jałowego do maksymalnej prędkości obrotowej, wyrażone w postaci współczynnika pochłaniania światła, nie może przekraczać wartości umieszczonej na tabliczce znamionowej pojazdu (podstawa Zmiana warunków technicznych z maja 2016 w § 9:)
pkt 3a
w przypadku braku określenia na tabliczce znamionowej wartości, o której mowa w pkt 3, zadymienie nie może przekraczać wartości:
k= 3.0 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia (dla silnika z turbiną).
k= 2.5 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia (dla silnika wolnossącego).
k= 1.5 m-1 maksymalny wynik pomiaru zadymienia - pojazdy wyprodukowane po dniu 30 czerwca 2008 r.

Fot: Tabliczka znamionowa pojazdu wyposażonego w filtr DPF

3. KOD EMISJI SPALIN.

Dzięki niemu można odczytać, czy w danym samochodzie z silnikiem Diesla został zastosowany filtr DPF.
Jeżeli wartość w okienku wynosi 0.50 lub mniej - filtr został zamontowany.

Więcej informacji o tabliczkach
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.
fotos
Fot: Naklejka serwisowa emisji spalin.

Obecnie producenci pojazdów umieszczają dodatkowe naklejki serwisowe informujące o normie zadymienia jednak informacja umieszczona poza tabliczką znamionową pojazdu, z punktu widzenia obowiązujących przepisów nie może być podstawą do określenia wartości granicznych zadymienia spalin w danym pojeździe.