02 stycznia 2021. Opracowano na podstawie tekstu Dr. Łukasza.
fot
Fot. eurodiagnosta.pl.

Przed badaniem technicznym pojazdu.

Jak przygotować pojazd i jego dokumenty do badania technicznego.

Prawidłowa i bezpieczna eksploatacja pojazdu w głównej mierze zależy od dokładnej znajomości zasad jego obsługi. Poziom techniczny współczesnych pojazdów wymaga, aby obsługą techniczną zajmował się wyspecjalizowany serwis. Jednak za właściwy stan techniczny pojazdu uczestniczącego w ruchu drogowym odpowiada kierujący tym pojazdem.

Zgodnie z Art. 81. 1. Ustawy Właściciel pojazdu samochodowego obowiązany jest przedstawiać go do badania technicznego.

Warto się odpowiednio przygotować, aby badanie techniczne naszego pojazdu zostało przeprowadzone sprawnie. Zdarza się, że pojazd nie uzyskuje pozytywnego wyniku badania technicznego z powodu braku wymaganych dokumentów lub odpowiedniego wpisu w dokumentach. Niektóre usterki są widoczne dla kierującego pojazdem i powinien je wcześniej usunąć.

Istotne jest posiadanie wiedzy, gdzie znajduje się wymagane wyposażenie (między innymi gaśnica, trójkąt) oraz zadbanie o czytelność tablic rejestracyjnych. Czysty pojazd szczególnie światła i szyby pomoże w prawidłowej ocenie tych elementów.


fot
Fot 1. Dowód rejestracyjny, Karta pojazdu.
fot
Fot 2. Pokwitowanie nowy i wycofany wzór.

Identyfikacja.

Dowód rejestracyjny jest niezbędny.

Od 1 października 2018 roku zniesiono obowiązku posiadania dowodu rejestracyjnego w ruchu drogowym, jednak nadal pozostaje on obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. badań technicznych w Stacjach Kontroli Pojazdów.

Kierujący pojazdem zarejestrowanym za granicą uczestniczącym w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu ... dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (Ustawa Art.38.2.).

W uzasadnionych przypadkach badania techniczne przeprowadza się również na podstawie karty pojazdu lub pokwitowania zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Ważne!

Obowiązują oryginalne dokumenty w formie wydanej przez właściwy organ (OKRD, FSG, ITD, JUDPBT). Dotyczy również dokumentów wydanych za granicą.

fot
Fot 3. Znak legalizacyjny tablicy rejestracyjnej.
fot
Fot 5. Nalepka kontrolna przykłady.
Tablice rejestracyjne.

Tablice rejestracyjne muszą być czytelne (nie jak na fotografii Fot 4) i muszą posiadać przyklejony (nieuszkodzony) znak legalizacyjny (Fot 3). Ponadto ważne jest solidne zamocowanie tablic, aby nie groziło ich odpadnięciem.

Nalepka kontrolna na szybie.

Niedopuszczalne jest, aby jeden pojazd miał przyklejonych więcej nalepek kontrolnych niż jedna lub numer rejestracyjny na nalepce kontrolnej był inny niż na tablicach rejestracyjnych albo nalepka kontrolna była przyklejona w innym miejscu niż prawy dolny róg przedniej szyby.

Trzecią tablicę przywozimy na badanie.

Obowiązek sprawdzenia stanu tablic rejestracyjnych dotyczy wszystkich tablic wydanych dla danego pojazdu w tym trzeciej tablicy, o której wydaniu świadczy wpis „bagażnik” w dowodzie rejestracyjnym (Fot. 15, 16, 20).

Nie ma potrzeby przywożenia całego bagażnika.

fot
Fot 4. Nieczytelne tablice rejestracyjne niewidoczny znak legalizacyjny.
fot
Fot 6. Trzecia tablica.
fot
Fot 7. Tablica zmniejszona.
Tablice zmniejszone.

Są dedykowane dla samochodów sprowadzanych z USA i Japonii.

W związku z nowelizacją przepisów pojazdy, dla których wydano tablice zmniejszone, muszą mieć odpowiednie miejsce do ich umieszczenia. W przypadku zamontowaniu takich tablic na pojeździe posiadającym miejsce do umieszczenia klasycznych tablic jednorzędowych występuje naruszenie przepisów Ustawy.

Tablice rejestracyjne bez względu na ich rozmiar muszą być zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta pojazdu nie jak na fotografii (Fot 8). podstawa.

fot
Fot 8. Tablica w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone.
fot
Fot 9. Tesla Model 3 .
Numer VIN i tabliczka znamionowa.

Doświadczony diagnosta potrafi zlokalizować miejsca, w których producenci umieszczają cechy identyfikacyjne pojazdów jednak czasem, bywa z tym problem.

Warto, aby właściciel pojazdu znał lokalizację numeru VIN oraz tabliczki znamionowej swojego pojazdu – zaoszczędzi to czas szczególnie w pojazdach rzadko widywanych na polskich drogach. Wiedza taka przyda się również przy zawieraniu ubezpieczenia komunikacyjnego.

Informacje o lokalizacji cech identyfikacyjnych znajdziemy również w instrukcji obsługi pojazdu. Dobrze jest mieć ją pod ręką. Przykład Tesla Model 3.

fot
Fot 10. Informacja w instrukcji obsługi Tesla.
fot
Fot 11. Wyposażenie obowiązkowe.

Wyposażenie obowiązkowe.

Jeśli gaśnica i trójkąt będą w widocznym miejscu – unikniemy opróżniania bagażnika w poszukiwaniu tych obowiązkowych elementów wyposażenia.

Wyposażenie obowiązkowe różni się w zależności od rodzaju i przeznaczenia pojazdu.

Apteczka obowiązuje w taksówce i pojeździe do nauki jazdy.

fot
Fot 12. Wyposażenie obowiązkowe.
fot
Fot 13. Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (producent STAKO).

Pojazdy przystosowane do zasilania gazem.

Protokół i decyzja TDT.

Kolejnym niezbędnym dokumentem, który należy okazać przed przystąpieniem do badania technicznego pojazdu przystosowanego do zasilania gazem, jest protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu, wydane przez Transportowy Dozór Techniczny.

Ważne!

Data ważności dokumentu musi być aktualna w dniu badania technicznego pojazdu.

W przypadku badań technicznych pojazdów po wypadku dokument ten musi być wydany po terminie wydania skierowania na badanie (doraźne badanie zbiornika). (Ustawodawca nie uwzględnił możliwości wymiany zbiornika na nowy, który może mieć dokumenty wydane przed określonym terminem) podstawa.

fot
Fot 14. Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (producent BORMECH).
fot
Fot 15. Adnotacje w dowodzie rejestracyjnym przykład.
Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym obowiązkowa.

W dowodzie rejestracyjnym pojazdu przystosowanego do zasilania gazem musi znajdować się adnotacja „GAZ”.

Brak odpowiedniej adnotacji skutkuje określeniem negatywnego wyniku badania podstawa.

fot
Fot 16. Adnotacja GAZ w dowodzie rejestracyjnym przykład.
fot
Fot 17. Zbiornik LPG w bagażniku.
Dostęp do zbiornika gazu.

Obowiązkiem diagnosty podczas przeprowadzania badania technicznego jest między innymi identyfikacja zbiornika z gazem oraz kontrola szczelności.

Warto przed badaniem zadbać o dostęp do zbiornika, który zazwyczaj jest montowany w miejscu koła zapasowego – na dnie bagażnika.

fot
Fot 18. Dostęp do zbiornika ograniczony przez bagaż.
fot
Fot 19. Wyposażenie obowiązkowe.

Hak holowniczy.

Po zamontowaniu haka holowniczego należy wykonać dodatkowe badanie techniczne i uzyskać odpowiedni wpis w dowodzie rejestracyjnym.

Brak odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wyposażonego w hak holowniczy skutkuje określeniem negatywnego wyniku badania okresowego podstawa.

Bez tej adnotacji nie można ciągnąć przyczepy.

Ważne!

Hak holowniczy musi posiadać tabliczkę znamionową.

fot
Fot 20. Adnotacja HAK w dowodzie rejestracyjnym.
fot
Fot 21. Analiza spalin.

Spaliny.

W trakcie badania technicznego sprawdzany jest poziom emisji spalin oraz w przypadku silników wysokoprężnych zadymienie. Jeśli do stacji kontroli pojazdów mamy blisko, silnik pojazdu może nie zdążyć, się rozgrzać przed badaniem a układ odpowiadający za redukcję niedozwolonych substancji nie będzie w stanie ich zredukować do wymaganego poziomu szczególnie w zimie. Dlatego warto powoli rozgrzać jednostkę. Dzięki temu badanie zostanie przeprowadzone sprawnie a wynik pomiaru, będzie przedstawiał faktyczne wartości.

Ważne!

Samochody z silnikami benzynowymi wyposażone w system EOBD są kontrolowane na obecność błędów specjalnym urządzeniem.

Pojazd ze świecącą kontrolką MIL nie uzyska pozytywnego wyniku badania podstawa.

fot
Fot 22. Żółta kontrolka MIL.

Uwagi.

Źródło fotografii Fot 8. facebook.com/PolskieTabliceIndywidualne