Marzec 2023

fotos
Fot: Mercedes-Benz EQS Hyperscreen Źródło: mbusa.com

Elektroniczny interfejs pojazdu

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2022 r. Poz. 2066, między innymi znowelizowano Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2. W załączniku numer 1 wprowadzono nowy kod usterki o treści „System wskazuje awarię za pośrednictwem elektronicznego interfejsu pojazdu”.


Czym jest elektroniczny interfejs pojazdu?
Określenie interfejs (pochodzi od angielskiego interface, co oznacza 'powierzchnię styku'.) jest mechanizmem lub narzędziem, które umożliwia dwukierunkową komunikację między urządzeniami lub komunikację człowieka i maszyny.

Interfejs może być fizyczny, graficzny lub mieszany.

Interfejs fizyczny
wykorzystuje do komunikacji złącza, protokoły, przełączniki, przyciski, manipulatory, lampki.

Do połączenia z elektronicznym systemem pojazdu przy pomocy interfejsu fizycznego (gniazda) stosuje się urządzenia takie jak np. urządzenie skanujące OBD (ang. On-Board Diagnostics).

OBD daje możliwość dostępu do danych dotyczących stanu poszczególnych układów pojazdu. Pozwala np. na odczytanie kodów błędów (DTC – diagnostic trouble codes) zapisanych w pamięci komputera pokładowego pojazdu.

Charakterystykę złącza definiuje specyfikacja SAE J1962, która przewiduje dwa znormalizowane interfejsy sprzętowe, zwane typem A i typem B.

Złącze typu A stosowane jest w pojazdach zasilanych napięciem 12 V, natomiast złącze typu B w pojazdach z instalacją elektryczną o napięciu 24 V. Dodatkowo w przypadku typu B wymagany jest niebieski kolor gniazda.

Oba mają rowek między dwoma rzędami pinów, ale typ B (24 V) ma rowek przerwany w środku, co nie pozwala podłączyć męskiego złącza typu A (12 V) do gniazda typu B (24 V). Możliwe jest jednak połączenie wtyku męskiego typu B (24 V) z gniazdem żeńskim typu A (12 V).

Fot: Interfejs fizyczny pojazdu. Typ A (12 V)
Fot: Interfejs fizyczny pojazdu. Typ B (24 V)

Interfejs graficzny GUI (Graphic User Interface)
pozwala na interakcję poprzez elementy graficzne takie jak okna, ikony, tekstowe łącza interaktywne wyświetlane na monitorze montowanym w pojeździe (przeważnie jest to graficzny wyświetlacz systemu multimedialnego pojazdu).

Fot: Mercedes-Benz EQS Hyperscreen Źródło: mbusa.com

Elektroniczny interfejs pojazdu jest tworzony w celu ułatwienia komunikacji z systemami. Zasadniczym celem interfejsu jest przekazanie jak największej ilości informacji przy minimalnym zaangażowaniu użytkownika.

Przykłady komunikatów przekazywanych za pomocą elektronicznego interfejsu pojazdu.

Fot: Awaria systemu eCall Źródło: eurodiagnosta.pl
Fot: Awaria systemu eCall Źródło: eurodiagnosta.pl
Fot: Awaria systemów wspomagania jazdy Źródło: eurodiagnosta.pl
Fot: Awaria układu napędowego Źródło: eurodiagnosta.pl